اجرای برنامه های شاد فرهنگی هنری گروه هنری باجناقها

برنامه های هنری شاد شاد طنز گروه هنری باجناقها  مجری خواننده تقلید صدا تکه نمایش طنز 

مسابقه  و شعبده بازی و برنامه های متنوع جهت مراسم عروسی و جشنها و مراسم دولتی

09126947612   تلفن رزرو برنامه

/ 0 نظر / 2 بازدید