جشنهای شاد شاد با گروه فرهنگی هنری طنز باجناقها09126947612مجری خواننده شعبده و .

جشنهای شاد شاد با گروه فرهنگی هنری باجناقها

مجری خواننده تکه نمایش طنز شعبده بازی و تردستی نمایشی شاد شاد و تقلید صدای خوانندگان مجاز و برنامه های شاد و متنوع

جهت جشنهای بزرگ مراکز دولتی ،ارگانها،شرکتها،دانشگاهها؛ و.... شاد شاد و با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی

و برگزاری شاد جشنهای عروسی خانواده های با اخلاق و مذهبی با برنامه های شاد شاد و متنوع هنری با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی

رزرو برنامه    09126947612

09126190849

/ 0 نظر / 42 بازدید