اجرای برنامه های زنده هنری مخصوص ادارات دولتی ارگانها و دانشگاهها

اجرای برنامه های زنده هنری مخصوص ادارات دولتی ارگانها و دانشگاهها

مجری  خواننده تکه نمایش طنز مسلبقه تقلید صدا لطیفه و شعبده بازی

با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی

رزرو برنامه

۰۹۱۲۶۹۴۷۶۱۲

/ 0 نظر / 2 بازدید