گروه هنری باجناقها اجرای شاد جشنها با هنرمندان حرفه ای کشور09126947612

مجری خواننده تکه نمابش طنز تقلید صدای خوانندگان شعبده بازی و ژانگولر و برنامه های شاد شاد و متنوع با اجرای هنرمندان حرفه ای کشور

رزرو برنامه 

09126190849 مدیر برنامه

09126947612 شعبده باز و مجری کودک

/ 0 نظر / 40 بازدید