گروه هنری بهرنگ و باجناقها اجرای جشنهای تابستانی اردوگاهها ارگانها شرکتاا مدارس

اجرای شاد شاد با برنامه های متنوع جشنهای اردوگاهها ارگانها مدارس دانشگاهها

شرکتها و همایشها با هنرمندان حرفه ای کشور 

مجری خواننده تکه نمایش طنز شعبده بازی مسابقات متنوعژانگولر و برنامه های مناسبتی مختلف با گروه هنری بهرنگ و باجناقها

و اجرای جشن عروسی   رزرو برنامه 09126947612

و اجرای شاد شاد و رویایی جشن تولد با عمو بهرنگ شعبده باز

09126947612

/ 0 نظر / 34 بازدید