برگزاری جشنهای اداری و شرکتها و ارگانها و دانشگاهها با هنرمندان حرفه ای کشور شاد

اجرای شاد جشنهای ادارات دولتی و شرکتها و ارگانها و دانشگاهها با هنرمندان حرفه ای کشور شاد شاد و با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی

مجری خواننده تکه نمایشهای طنز شعبده بازی و برنامه های شاد و متنوع دیگر و برگزاری برنامه های مناسبتی و جشنهای عروسی

رزرو برنامه   09126947612

/ 0 نظر / 35 بازدید