گروه هنری جشنها عروسی تولد جشنهای اداری و شرکتها و دانشگاهها 09126947612

گروههای هنری حرفه ای 

مجری خواننده تکه نمایش طنز شعبده بازی و برنامه های متنوع و شاد شاد با باجنافها09126947612

جشن تولد شاد و رویایی با عمو بهرنگ شعبده باز 09126947612

/ 0 نظر / 30 بازدید