اجرای برنامه های شاد شاد و طنز

اجرای برنامه های طنز مراسم جشن دانشگاهها و مراکز دولتی و مجالس عروسی

 

 

 

اجرای برنامه های طنز مراسم جشن دانشگاهها و مراکز دولتی و مجالس عروسعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی

 

 

 

 

 

 

 

مجری خواننده تکه نمایش طنز مسابقه و شعبده بازی

 

 

 

 

 

 

 

۰۹۱۲۶۹۴۷۶۱۲

/ 0 نظر / 2 بازدید