اجرای بر نامه های شاد و مهیج گروه فرهنگی هنری باجناقها 09126947612

اجرای بر نامه های شاد و مهیج گروه  فرهنگی  هنری باجناقها 09126947612

09126190849

اجرا جهت مراسم دولتی و خصوصی    با 17 سال سا بقه

 2 ساعت شادی  خنده و هیجان   با هنرمندان گروه طنز باجناقها

/ 0 نظر / 2 بازدید