جشنهای مدارس و جشن عروسی و جشن تولد و جشنهای دانشگاهها شرکتها ارگلنها با گروه هن

گروه هنری بهرنگ و باجناقها

اجرای جشنها شاد شاد

مجری خواننده تکه نمایشهای طنز شعبده بازی و برنامه های متنوع و شاد شاد

رزرو برنامه 09126947612

جشنهای مدارس و مهد کودکها با بهرنگ

جشنهای ارگانها دانشگاهها شرکتها و جشن عروسی با گروه هنری طنز باجناقها

رزرو برنامه  09126947612

/ 0 نظر / 33 بازدید