اجرای شاد شاد جشنها گروههای هنری مجری شعبده بازی خواننده
گروه های هنری اجرای جشنهای ارگانها دانشگاهها مدارس جشنهای تولد و عروسی09126947612 کانال کنسولهای بازی قدیمی و جدید و بازیهای کمیاب و نایاب سگا میکرو اتاری کمودر
نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٤/٢٧

اجرای شاد شاد با برنامه های متنوع جشنهای اردوگاهها ارگانها مدارس دانشگاهها

شرکتها و همایشها با هنرمندان حرفه ای کشور 

مجری خواننده تکه نمایش طنز شعبده بازی مسابقات متنوعژانگولر و برنامه های مناسبتی مختلف با گروه هنری بهرنگ و باجناقها

و اجرای جشن عروسی   رزرو برنامه 09126947612

و اجرای شاد شاد و رویایی جشن تولد با عمو بهرنگ شعبده باز

09126947612

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :