اجرای شاد شاد جشنها گروههای هنری مجری شعبده بازی خواننده
گروه های هنری اجرای جشنهای ارگانها دانشگاهها مدارس جشنهای تولد و عروسی09126947612 کانال کنسولهای بازی قدیمی و جدید و بازیهای کمیاب و نایاب سگا میکرو اتاری کمودر
نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٤/٦/۱۸

میکرو ۵۰۱ اصلی قدیمی کامل با ۲ دسته و بازی ۴ لبه قارچ خور فقط ۸۰۰۰۰ تومان

میکرو فامیلی گیم حافظه دار اصل قدیمی با دو دسته کامل فقط ۶۰۰۰۰ تومان

اتاری با بازیهای اصلی هواپیما و زیر دریایی و بازیهای متنوع قدیمی کامل با ۲ دسته فقط ۱۵۰۰۰۰ تومان

سگا اصلی مدار یک تکه قدیم کامل با ۲ دسته و بازی ۴ لبه فقط ۱۱۰ هزار تومان

سگا مدل نیم قدیمی کامل با ۲ دسته ۶۰۰۰۰ تومان

سگا حافظه دار قدیمی کامل با ۲ دسته ۵۰۰۰۰ تومان

سگا جدید کامل فقط ۳۵ هزار تومان

کمودر با تیپ و ترانس کامل و ۲ نوار بازی اصلی فقط ۲۰۰۰۰۰ تومان

انواع بازیهای سگا ۴ لبه ۱۰ هزار تومان

انواع بازی سگا لبه بالا ۱۵۰۰۰ تومان

انواع بازیهای سگا نایاب موجود است

انواع بازی میکرو ۱۰ الی ۱۵۰۰۰ تومان

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :