اجرای شاد شاد جشنها گروههای هنری مجری شعبده بازی خواننده
گروه های هنری اجرای جشنهای ارگانها دانشگاهها مدارس جشنهای تولد و عروسی09126947612 کانال کنسولهای بازی قدیمی و جدید و بازیهای کمیاب و نایاب سگا میکرو اتاری کمودر
نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٤/٦/۱٠

اجرای برنامه های زنده هنری مخصوص ادارات دولتی ارگانها و دانشگاهها

مجری  خواننده تکه نمایش طنز مسلبقه تقلید صدا لطیفه و شعبده بازی

با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی

رزرو برنامه

۰۹۱۲۶۹۴۷۶۱۲

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :