اجرای شاد شاد جشنها گروههای هنری مجری شعبده بازی خواننده09126947612
جشن عروسی و تولد جشنهای ارگانها دانشگاهها مدارس جشنهای تولد و عروسی09126947612 کانال کنسولهای بازی قدیمی و جدید و بازیهای کمیاب و نایاب سگا میکرو اتاری کمودر
نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٤/٥/۱۱

اجرای برنامه های زنده و شاد هنری طنز عروسی و جشنهای دولتی و همایشها

 

اجرای برنامه های زنده و طنز شاد شاد

 

اجرای شاد برنامه های هنری و طنز

 

اجرای برنامه های زنده و شاد هنری و طنز

 

مجری خواننده تکه نمایش طنز تقلید صدا مسابقه و شعبده بازی

۰۹۱۲۶۹۴۷۶۱۲

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :