اجرای شاد شاد جشنها گروههای هنری مجری شعبده بازی خواننده
گروه های هنری اجرای جشنهای ارگانها دانشگاهها مدارس جشنهای تولد و عروسی09126947612 کانال کنسولهای بازی قدیمی و جدید و بازیهای کمیاب و نایاب سگا میکرو اتاری کمودر
نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٤/٤/۳٠

گروهفرهنگی هنری باجناقها

شادترین لحظات را تقدیم شما می کند 

خواننده

مجری

تقلید صدا

تکه نمایشهای طنز

مسابقه

و شعبده بازی

جهت جشنهای دولتی    دانشگاهها   و مراسم جشن عروسی

با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی

رزرو برنامه

۰۹۱۲۶۹۴۷۶۱۲

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :