اجرای شاد شاد جشنها گروههای هنری مجری شعبده بازی خواننده09126947612
جشن عروسی و تولد جشنهای ارگانها دانشگاهها مدارس جشنهای تولد و عروسی09126947612 کانال کنسولهای بازی قدیمی و جدید و بازیهای کمیاب و نایاب سگا میکرو اتاری کمودر
نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٤/۱/٢٥

اجرای شادترین برنامه های زنده 

خواننده تکه نمایش طنز مسابقه لطیفه و تقلید صدا شعبده بازی و برنامه های متنوع دیگر

تلفن رزرو برنامه

۰۹۱۲۶۹۴۷۶۱۲

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :