اجرای شاد شاد جشنها گروههای هنری مجری شعبده بازی خواننده
گروه های هنری اجرای جشنهای ارگانها دانشگاهها مدارس جشنهای تولد و عروسی09126947612 کانال کنسولهای بازی قدیمی و جدید و بازیهای کمیاب و نایاب سگا میکرو اتاری کمودر
نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٤/۱/۱٧

اجرای حرفه ای بر نامه های زنده با ۲۰ سال سابقه اجرا در سراسر کشور عزیزمان 

مجری خواننده تکه نمایش طنز مسابقه لطیفه گویی و شعبده بازی

تلفن رزرو برنامه

۰۹۱۲۶۹۴۷۶۱۲

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :