اجرای شاد شاد جشنها گروههای هنری مجری شعبده بازی خواننده
گروه های هنری اجرای جشنهای ارگانها دانشگاهها مدارس جشنهای تولد و عروسی09126947612 کانال کنسولهای بازی قدیمی و جدید و بازیهای کمیاب و نایاب سگا میکرو اتاری کمودر
نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩۳/۱٢/٢٠

شعبده باز حرفه ای ا اجرای برنامه های شاد شاد جهت مراسم جشن عروسی و جشن تولد و جشنهای دانشگاهها و مدارس

اماده همکاری با مدیران گروه های هنری

۰۹۱۲۶۹۴۷۶۱۲

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :