اجرای شاد شاد جشنها گروههای هنری مجری شعبده بازی خواننده
گروه های هنری اجرای جشنهای ارگانها دانشگاهها مدارس جشنهای تولد و عروسی09126947612 کانال کنسولهای بازی قدیمی و جدید و بازیهای کمیاب و نایاب سگا میکرو اتاری کمودر
نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩۳/٦/٦

برنامه های شاد شاد   مجری  خواننده  نمایش طنز  تقلید صدا لطیفه و شعبده بازی با رعایت کامل 

موازین اخلاقی  جهت جشنهای دولتی  همایشها و مراسم عروسی  با ۱۸ سال سابقه اجرا 

تلفن رزرو برنامه ۰۹۱۲۶۱۹۰۸۴۹

۰۹۱۲۶۹۴۷۶۱۲

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :