اجرای شاد شاد جشنها گروههای هنری مجری شعبده بازی خواننده
گروه های هنری اجرای جشنهای ارگانها دانشگاهها مدارس جشنهای تولد و عروسی09126947612 کانال کنسولهای بازی قدیمی و جدید و بازیهای کمیاب و نایاب سگا میکرو اتاری کمودر
نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩۳/٥/٧

برنامه های هنری شاد شاد طنز گروه هنری باجناقها  مجری خواننده تقلید صدا تکه نمایش طنز 

مسابقه  و شعبده بازی و برنامه های متنوع جهت مراسم عروسی و جشنها و مراسم دولتی

09126947612   تلفن رزرو برنامه

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :