اجرای شاد شاد جشنها گروههای هنری مجری شعبده بازی خواننده
گروه های هنری اجرای جشنهای ارگانها دانشگاهها مدارس جشنهای تولد و عروسی09126947612 کانال کنسولهای بازی قدیمی و جدید و بازیهای کمیاب و نایاب سگا میکرو اتاری کمودر
نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٢/۱٠/٢۱

کنسولهای مو جود فعلا  کمودر 64 با دسته و تیپ و نوار های بازی   میکرو جنیوس

سگا حافظه دار و سگا معمولی و اتاری 2600 با دسته و فیلم هواپیما زیر دریایی و اتاری حافظه دار 128 بازی اصلی  امیگا 500

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :