اجرای شاد شاد جشنها گروههای هنری مجری شعبده بازی خواننده
گروه های هنری اجرای جشنهای ارگانها دانشگاهها مدارس جشنهای تولد و عروسی09126947612 کانال کنسولهای بازی قدیمی و جدید و بازیهای کمیاب و نایاب سگا میکرو اتاری کمودر
نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٢/٥/٢٩

اجرای بر نامه های شاد و مهیج گروه  فرهنگی  هنری باجناقها 09126947612

09126190849

اجرا جهت مراسم دولتی و خصوصی    با 17 سال سا بقه

 2 ساعت شادی  خنده و هیجان   با هنرمندان گروه طنز باجناقها

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :