اجرای شاد شاد جشنها گروههای هنری مجری شعبده بازی خواننده
گروه های هنری اجرای جشنهای ارگانها دانشگاهها مدارس جشنهای تولد و عروسی09126947612 کانال کنسولهای بازی قدیمی و جدید و بازیهای کمیاب و نایاب سگا میکرو اتاری کمودر
نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٢/٥/٢٩

فیلم سینمایی 35 میلیمتری  موجود است

اپارات بایر المانی  16 میلیمتری موجود است

اپارات 8 میلیمتری  یلکو 600 موجود است

اپارات صامت کنون 8 میلیمتری موجود است

خریدار و فروشنده فیلم اپارات  8 و 16 میلیمتری  خریدار انواع اپارات قدیمی حتی خراب

اپارات های نا طق دار    صامت  و اپارات های دستی

09126947612

STANDARD 8MM SILENT & SOUND MOVIE PROJECTORS

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :