اجرای شاد شاد جشنها گروههای هنری مجری شعبده بازی خواننده
گروه های هنری اجرای جشنهای ارگانها دانشگاهها مدارس جشنهای تولد و عروسی09126947612 کانال کنسولهای بازی قدیمی و جدید و بازیهای کمیاب و نایاب سگا میکرو اتاری کمودر
نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٦/٢٧

رزرو برنامه 09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٦/٢٥

شادترین برنامه ها و شعبده بازی با عمو بهرنگ

09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٦/٢۳

گروه هنری بهرنگ و باجناقها

اجرای جشنها شاد شاد

مجری خواننده تکه نمایشهای طنز شعبده بازی و برنامه های متنوع و شاد شاد

رزرو برنامه 09126947612

جشنهای مدارس و مهد کودکها با بهرنگ

جشنهای ارگانها دانشگاهها شرکتها و جشن عروسی با گروه هنری طنز باجناقها

رزرو برنامه  09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٦/۱٩

مجری خواننده تکه نمایشهای طنز شعبده بازی  و برنامه های شاد و متنوع جهت جشنها

با گروه هنری طنز باجناقها

رزرو برنامه 09126947612

و اجرای جشنهای مدارس و جشن تولد با عمو بهرنگ شعبده باز

رزرو برنامه 09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٦/۱٤

اجرای شاد جشنهای مدارس و دانشگاهها با بهرنگ

09126947612

اجرای شاد جشنهای عروسی و ارگانها و دانشگاهها با بهرنگ و باجناقها

09126947612

اجرای شاد جشنهای مهد کودکها با بهرنگ شعبده باز

09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٦/۱٢

شادترین برنامه ها جهت تمامی جشنها

09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٦/۱۱

شعبده بازی

مسابقه های موزیکالریم فانتزی و برنامه های شاد شاد و متنوع

رزرو برنامه 09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٦/۱۱

رزرو برنامه 09126947612

برنامه های شاد شاد و متنوع 

جشن عروسی

جشن تولد

جشنهای مدارس و دانشگاهها

جشن مهدها

جشنهای ارگانها و شرکتها

شادترین برنامه های متنوع  با بهرنگ و باجناقها   09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٦/۱۱

کانال تلگرام کنسولهای بازی قدیمی

اتاری سگا میکرو پلی استیشن

بازیهای قدیمی و لوازم جانبی

Gameconsole1@

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٦/۳

اجرای شاد جشنهای ادارات دولتی و شرکتها و ارگانها و دانشگاهها با هنرمندان حرفه ای کشور شاد شاد و با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی

مجری خواننده تکه نمایشهای طنز شعبده بازی و برنامه های شاد و متنوع دیگر و برگزاری برنامه های مناسبتی و جشنهای عروسی

رزرو برنامه   09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٦/۱

شعبده بازی

مسابقه های شاد و موزیکال

گریم فانتزی و اجرای طنز بچه ها 

و برنامه های شاد شاد 

رزرو برنامه 09126947612

به همراه جوایز شعبده بازی

از 250 هزار به بالا

و اجرای جشنهای عروسی و جشنهای ارگانها دانشگاهها و شرکتها با همراهی گروه هنری طنز باجناقها

09126947612

عمو بهرنگ با اجرای برنامه های شاد شاد  جشن تولد و جشنهای مهد کودکها و مدارس 

09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٥/٢٧

شعبده بازی مهیج و اسرار امیز

مسابقه های موزیکال

گریم فانتزی و برنامه طنز بچه ها و برنامه های شاد شاد

با جوایز شعبده بازی

از 250 هزار به بالا 

رزرو برنامه 09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٥/٢٦

اجرای شاد شاد جشن عروسی خانواده های با اخلاق و مذهبی شاد شاد و با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی

مجری خواننده تکه نمایشهای طنز شعبده بازی و برنامه های شاد و متنوع 

رزرو برنامه

09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٥/٢٢

09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٥/۱٧

09126947612

مجری خواننده تکه نمایشهای طنز شعبده بازی و ژانگولر و برنامه های شاد و متنوع

با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی شاد شاد

رزرو برنامه

09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٥/۱۳

گروههای هنری جهت جشنهای مختلف

جشنهای دانشگاهها ارگانها شرکتها مدارس تولد و عروسی و برگزاری همایشها

مشاوره رایگان

09126947612

مجری خواننده تکه نمایشهای طنز شعبده بازی ژانگولر کلیپهای زنده حماسی مرشد خوانی و برنامه های مختلف با گروههای هنری

مشاوره و رزرو برنامه 

09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٥/۱٠

گروههای هنری  با اجرای برنامه های شاد و متنوع

جهت جشنهای ارگانها شرکتها ادارات مدارس وجشنهای تولد و عروسی

رزرو برنامه 09126947612

از 250 هزار تومان تا 20 ملیون تومان 

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٥/٩

09126947612

کانال تلگرام

Gameconsole1@

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٥/٩

رزرو برنامه

09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٥/٩

مجری خواننده تکه نمایشهای طنز کلیپ زنده حماسی شعبده بازی و ب نامه های شاد شاد و متنوع 

رزرو ررنامه

09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٥/٦

Gameconsole1@

تلفن تلگرام 09388306194

تلفن سفارش 09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٥/٦

شاد شاد و با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی

گروه هنری باجناقها

رزرو برنامه

09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٥/٥

رزرو برنامه

09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٥/٤

09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٥/٤

Gameconsole1@

تلفن تلگرام  09388306194 

بهترین کنسولهای بازی خاطره انگیز کلاسیک و بازیهای قدیمی و خاطره انگیز در کانال تلگرام

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٥/۳

برنامه های شاد و مهیج شعبده بازی

مسابقه های شاد و موزیکال

گریم فانتزی و اجرای طنز و شاد شاد بچه ها 

و برنامه های شاد و متنوع

رزرو برنامه     09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٥/٢

شعبده بازی شاد و مهیج

مسابقه های شاد شاد شاد و موزیکال

گریم فانتزی و اجرای شاد بچه ها و برنامه های شاد و متنوع

رزرو برنامه   09126947612

و جشن عروسی شاد شاد با گروه هنری باجناقها و بهرنگ

09126947612

و اجرای جشنهای ارگانها شرکتها ادارات دانشگاهها و مراکز دولتی و خصوصی با هنرمندان حرفه ای کشور گروه هنری بهرنگ و باجناقها شاد شاد شاد

رزرو برنامه    09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٥/٢

شعبده بازی شاد و مهیج

مسابقه های شاد و موزیکال

گریم فانتزی و اجرای شاد و طنز بچه ها

بهمراه جوایز شعبده بازی و برنامه های شاد و متنوع دیگر

رزرو برنامه    09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٤/۳٠

اجرای تمامی جشنهای ادارات  دانشگاهها شرکتها ارگانها مدارس و جشنهای تولد و عروسی

مجری خواننده تکه نمابش طنز شعبده بازی و تقلید صدای خوانندگان و برنامه های شاد  و متنوع با هنرمندان حرفه ای کشور

رزرو برنامه   09126947612

نویسنده: عمو بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها شرکتها مدارس و دانشگاهها - ۱۳٩٦/٤/۳٠

انواع کنسولهای بازی و لوازم جانبی بازیهای قدیمی

اتاری سگا میکرو پلی استیشن و بازیهای قدیمی مثل قارچ خور  کمیسر نینجا 

کمبات جکی جان کاراته پله ای کنگ فو و بازیهای دیگر میکرو  و سگا و اتاری

کانال تلگرام  جهت دیدن تصاویر و قیمتها

Gameconsole1@

تلفن  تلگرام   09388306194

تلفن سفارش 09126947612

مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :